บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

 
PROJECT PORTFOLIO

     ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน Repcon Service มีผลงานทางด้านการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม โดยการให้บริการ
งานซ่อมแซมคอนกรีต งานเสริมกำลังโครงสร้าง ฯลฯ โดยช่างผู้ชำนาญงานกว่า 100 โครงการ

ภาพโครงการเด่น คลิก !!!    
ซ่อมคอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้าง ซ่อมรอยรั่วซึม
ซ่อมรอยร้าว งานระบบพื้นและเคลื่อบป้องกันสารเคมี ฉนวนกันความร้อน
รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจใช้บริการกับ Repcon Service
Job No รายชื่อลูกค้า สถานที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ
54012 บริษัท ฮันทส์แมน
(ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานฮันทส์แมน
จ.สมุทรสาคร
งานซ่อมแซมท้องพื้น
ค.ส.ล.
มูลค่างาน
662,000
54014 บริษัท น้อมจิตต์
อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด
อาคารน้อมจิตต์
เขตบางกะปิ
งานซ่อมแซมเสา ค.ส.ล.
ลานจอดรถ
 
54015 บริษัท แสงเจริญชัย
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ท่าหลวง จำกัด
จ.สระบุรี
งานซ่อมฐานไซโล  
54016 บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด สะพานคนข้าม ถนนพหลโยธิน
หน้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เขตสายไหม
งานเคลือบผิวสะพานลอย มูลค่างาน
201,250
54017 บริษัท ฮันทส์แมน
(ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร T01 ฮันทส์แมน
จ.สมุทรสาคร
งานซ่อมแซมรอยร้าว
และเคลือบผิวภายใน
บ่อน้ำดี
มูลค่างาน
156,948
54018 บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อาคารวิศวกรรม
------------------------------------------
อาคารโรงสูบน้ำดิบ 1
งานออกแบบต่อเติม
--------------------------------
งานปรับปรุงโครงสร้าง
มูลค่างาน
103,320
54019 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
การประปานครหลวง งานตรวจสอบถังเก็บน้ำ มูลค่างาน
113,850
54020 บริษัท น้ำพุพลาซ่า จำกัด อาคารน้ำพุพลาซ่า
จ.สมุทรสาคร
งานซ่อมแซมเสา ค.ส.ล. มูลค่างาน
140,840
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection