บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating

 

Ceramic Insulation
 
New Project
 
New Event
 
ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

 
COMPANY PROFILE

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เร็ปคอน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยมีคนไทยถือหุ้น 100% ทั้งนี้ กลุ่มผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นวิศวกร
ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านงานก่อสร้าง พบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ยังขาดผู้รับจ้างที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ซ่อมคอนกรีต ซ่อมรอยร้าว epoxy injection ซ่อมรอยรั่วซึม เสริมกำลังโครงสร้าง PU foam injection เป็นต้น

บริษัท เร็ปคอน จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม และพัฒนาคุณภาพของงานก่อสร้าง
ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุนทางเศรษฐกิจ

ซ่อมคอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้าง ซ่อมรอยรั่วซึม
ซ่อมรอยร้าว งานระบบพื้นและเคลื่อบป้องกันสารเคมี ฉนวนกันความร้อน

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection