บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation
 
New Project
 
New Event
 
ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com 

KNOWLEDGE CENTER

วิธีการตรวจสอบโครงสร้างบ้าน / การตรวจสอบด้วยสายตา / ถนนคอนกรีตระเบิด

วิธีการตรวจสอบโครงสร้างบ้าน

         สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นให้สังเกตภาพรวมของตัวบ้านว่าอยู่ในแนวดิ่งหรือตั้งฉากกับพื้นหรือไม่ โดยเฉพาะโครงสร้างเสาและคานรับน้ำหนักจะต้องไม่แอ่นหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตคือ ลักษณะรอยแตกร้าวต่าง ๆ ภายในตัวบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่สังเกตง่ายที่สุดว่ามีโครงสร้างแข็งแรงหรือไม่ ซึ่งมีหลักการสังเกตดังนี้

1. รอยร้าวที่ขอบวงกบประตูหน้าต่าง *ความอันตราย ไม่มี
          มักเกิดกับวงกบประตูหน้าต่างไม้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีการยืดหดตัวง่าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอุณหภูมิและความชื้น ส่งผลให้ปูนฉาบบริเวณนี้เกิดรอยร้าวได้    
2. รอยร้าวแตกลายงาทั่วผนัง *ความอันตราย ไม่มี
          อาจเกิดจากการผสมปูนฉาบผนังไม่ดี หรือผนังมีการหดตัวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างเวลากลางวันและกลางคืนเป็นเวลานาน จนทำให้เนื้อปูนฉาบแตกเป็นรอยร้าวลายงา     

                            

3. รอยแตกลายงาบนพื้น *ความอันตราย ไม่มี
          พบได้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ปูวัสดุปิดผิว เช่น พื้นหินขัด พื้นคอนกรีตขัดมัน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากหินขัดและผิวคอนกรีตมีความหนามากเกินไป รอยแตกลายงาแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่สามารถนำมาวัดความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นได้
4. รอยร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างผนังกับโครงสร้างเสาและคาน  *ความอันตราย น้อย
           เกิดจากขั้นตอนการก่อสร้างผนังที่ไม่ได้เสียบเหล็กหนวดกุ้งเกาะยึดกับโครงสร้างเสาด้านข้าง หรือเสียบแต่ไม่แน่นพอ ทำให้ผนังเกิดรอยร้าวระหว่างรอยต่อของเสา ดูแล้วไม่สวยงาม
 5. รอยร้าวบนผนังแนวดิ่ง *ความอันตราย อันตราย
          เป็นรอยร้าวที่เกิดจากการแอ่นตัวของพื้นและคานที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น เนื่องจากรองรับน้ำหนักมากเกินไป หากพบรอยร้าวแนวดิ่ง ควรรีบเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ออกไปทันที

                            

6. รอยร้าวมีสนิมบริเวณเหล็กเสริมใต้พื้น *ความอันตราย อันตราย
          เกิดจากการไม่ได้หนุนลูกปูนขณะเทคอนกรีต พบได้บ่อยในกรณีที่พื้นหลังคาดาดฟ้ามีน้ำขัง จนซึมเข้ามาถึงเหล็กภายในพื้นคอนกรีต และขยายตัวดันให้คอนกรีตหุ้มเหล็กหลุดร่วงลงมา ทำให้พื้นไม่สามารถรับน้ำหนักมาก ๆ ได้
7. รอยร้าวทแยงมุมบนผนัง *ความอันตราย อันตรายมาก
          เกิดจากการทรุดตัวของฐานรากหรือเสาบ้านที่อยู่ใกล้ผนังบริเวณนั้น รอยร้าวลักษณะนี้บ่งบอกถึงความไม่แข็งแรงของโครงสร้างบ้าน ควรรีบเรียกช่างผู้ชำนาญหรือสถาปนิกมาตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน 
8. รอยร้าวใต้ท้องพื้นรูปกากบาท และรอยร้าวบริเวณกลางพื้น *ความอันตราย อันตรายมาก
          เป็นรอยร้าวที่เกิดจากพื้นรับน้ำหนักมากเกินไปจนเกินขีดความสามารถ เป็นสัญญาณเตือนภัยก่อนพื้นจะพังทลายลง
มา
(ที่มา : นิตยสาร Room ฉบับเดือนเมษายน)

แหล่งความรู้เพิ่มเติม :

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection