บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  SERVICES
...EPOXY INJECTION...    งานซ่อมรอยร้าวด้วยการอัดน้ำยาอีพ็อกซี่

ซ่อมรอยร้าวซ่อมรอยร้าวซ่อมรอยร้าว

รอยร้าวของคอนกรีตที่เกิดขึ้นในองค์อาคาร สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

- การขยายตัวและหดตัว อันเนื่องจากอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การทรุดตัวไม่เท่ากันขององค์อาคาร และตัวโครงสร้าง
- การบรรทุกน้ำหนักเกินของตัวโครงสร้าง โลหะเหล็กเสริมภายในเกิดเป็นสนิม
- การยึดลั้งกันขององค์อาคารรอยร้าวในองค์อาคารเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

อย่างไรก็ดี การแก้ไข ซ่อมรอยร้าว จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน (ดังนี้) โดย

1. เแบ่งตามลักษณะโครงสร้าง
    - รอยร้าวที่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง (Structural Cracks)
    - รอยร้าวที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง (Nonstructural Cracks)

2. แบ่งตามลักษณะของรอยร้าว
    - รอยร้าวที่หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว (Stable/Dead Cracks)
    - รอยร้าวที่ขยับตัวตัวได้ (Active/Live Cracks)

การเลือกวิธีที่จะซ่อมรอยร้าว วิศวกรจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของรอยร้าวนั้นๆ

การซ่อมรอยร้าว มีด้วยกันหลายวิธี เช่น

1. Epoxy Injection

2. Routing and Sealing

3. Stitching

4. Adding Reinforcement

5. Flexible Sealing

6. Polymer Impregnation

etc.

ซ่อมรอยร้าว

การซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี EPOXY INJECTION

วิธีการซ่อมรอยร้าวคอนกรีตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งเป็น

การอัดน้ำยาอีพ็อกซี่ (Epoxy Injection)
ด้วยแรงดันเข้าไปในรอยร้าว
โดย Epoxy มีคุณสมบัติที่มีแรงยึดเกาะคอนกรีตได้สูงเป็นพิเศษ
สามารถยึดติดร้อยร้าวคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แนบสนิท
และยังมีประสิทธิภาพกว่า การซ่อมแซมรอยร้าวรูปแบบอื่นๆ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน


ข้อควรระวัง !!!  การซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี Epoxy Injection นั้น เบื้องต้นนั้นจำเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดรอยร้าวรอยร้าวต้องไม่มีการเคลื่อนตัว (Stable / Dead Cracks)

มิฉะนั้นการซ่อมด้วยวิธีการนี้อาจไม่ได้ผลและอาจเกิดรอยร้าวซ้ำใหม่ได้อีก

...วิศวกรผู้เกี่ยวข้องจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ...

ซ่อมรอยร้าว

ซ่อมรอยร้าว
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection