บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
 
PROJECT PORTFOLIO
ภาพโครงการเด่น คลิก !!!    
รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจใช้บริการกับ Repcon Service
Job No รายชื่อลูกค้า สถานที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ
51020 บริษัท โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
อาคาร 9 ชั้น
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49
งานซ่อมรอยร้าวพื้นดาดฟ้า  
51021 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด เคอรี่ สยามซีพอร์ต งานซ่อม Joint โกดัง 3 มูลค่างาน
120,500
51022 บริษัท ไทยคาจิมา จำกัด MIYAMA Water-base PU Acrylic
Waterproofing membrane
มูลค่างาน
212,300
51023 บริษัท อิมเมจ แอนด์ บิวดิ้งส์
เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์ จำกัด
PU Foam Injection  
51024 นิติบุคคลอาคารชุดยังเพลส
แกรนด์ เลอ จาแด็งน์
YOUNG PLACE งานซ่อมแซมคานคอนกรีต
เสริมเหล็ก อาคารจอดรถ
ชั้น 4B
 
51025 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง กฝน.
จ.นนทบุรี
งานก่อปิดช่องลมพร้อมทำ
ระบบกันซึม
 
51026 บริษัท อิมเมจ แอนด์ บิวดิ้งส์
เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์ จำกัด
PU Foam Injection  
51027 บริษัท โทเทิล ควอลิตี้
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
งานเกร้าท์รอยแยกคาน
ด้วย Epoxy Injection
 
51028 บริษัท วี.เอ.พี.เซอร์วิส (1997)
จำำกัด
GLOW POWER PLANT Concrete Cutting of
Stack Opening
 
51029 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
สะพาน
สะพานพงษ์เพชร งานซ่อมผิว Orthothopic
Deck
มูลค่างาน
842,289
51030 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำักัด โรงงานไทยโพลีอะซีทัล
(Project 2)
งานเสริมกำลังโครงสร้าง มูลค่างาน
1,400,000
51031 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
งานซ่อมแซมอาคารรูปตัว E มูลค่างาน
11,565,420
51032 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด เคอรี่ สยามซีพอร์ต งานซ่อม Joint
Warehouse 3
 
51033 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด อาคารศูนย์อำนวยการ
พัฒนานวัตกรรม
งานซ่อมรอยร้าว
ด้วย Epoxy Injection
 
51034 บริษัท วู้ดแลนด์ รีสอร์ท จำกัด Woodlands Resort
3 ชั้นและ 8 ชั้น
งานซ่อมแซมอาคาร มูลค่างาน
440,000
51035 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต Fender Suppot งานซ่อมแซมคอนกรีต มูลค่างาน
3,069,000
51036 บริษัท แองโกล ไซแอม ซีฟู้ดส์
จำกัด
โรงงานแองโกล PU Foam Injection  
51037 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด อาคาร K 2T Plant งานเสริมกำลังโครงสร้างเสา มูลค่างาน
280,000
51038 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนา
ถนนพระอาทิตย์
งานซ่อมรอยร้าวพื้น
ด้วย Epoxy Injection
 
51039 บริษัท เค เอ็ม ที คอนสตรัคชั่น
แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สระว่ายน้ำ โรงแรมแชงกีล่า Hydro Seal (Acrylic
Polymer)
มูลค่างาน
164,100
51040 บริษัท แองโกล ไซแอม ซีฟู้ดส์
จำกัด
โรงงานแองโกล PU Foam Injection มูลค่างาน
107,300
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection