บริการของเรา
Concrete repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating

 

Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

 
PROJECT PORTFOLIO
ภาพโครงการเด่น คลิก !!!    
รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจใช้บริการกับ Repcon Service
Job No ชื่อลูกค้า สถานที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ
54001 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
สะพาน สำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร 2
สะพานข้ามคลองเปรมประชากร
ถนนเตชะตุงคะ เขตดอนเมือง
เสริมกำลังโครงสร้าง มูลค่างาน
1,710,280
54002 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
(มหาชน)
ดาดฟ้า อาคาร 5 บางซื่อ งานปรับปรุงพื้นดาดฟ้า มูลค่างาน
280,000
54004 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
สะพาน สำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร 2
สะพานคนข้าม ถนนจรัญสนิทวงศ์
เขตบางพลัด
เสริมกำลังโครงสร้าง มูลค่างาน
381,775
54006 Bina Puri (Thailand) Ltd.
and Dimara (Thailand) Ltd.
Joint Venture
Abstracts-Phahonyothin
Park
งานเสริมกำลังโครงสร้าง มูลค่างาน
12,227,391
54007 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ผนังอิฐก่อภายใต้แรงสลับทิศทาง
งานเสริมกำลังโครงสร้าง  
54008 บริษัท อิสเทิร์นอินดัสเตรียล
เอสเตท จำกัด
บ่อบำบัด นิคมเหมราช จ.ระยอง งานสำรวจบ่อบำบัด  
54009 Global Resolution(Thailand)
Co.,Ltd.
Aree Comercial Building งานซ่อมแซมโครงสร้าง มูลค่างาน
1,200,000
54010 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด "T" Plant TPAC จ.ระยอง งานเสริมกำลังโครงสร้าง มูลค่างาน
380,000
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection