บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
 
PROJECT PORTFOLIO
ภาพโครงการเด่น คลิก !!!    
รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจใช้บริการกับ Repcon Service
Job No รายชื่อลูกค้า สถานที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ
52021 บริษัท แสงเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ไซโล (บกด.ท่าหลวง)
จ.สระบุรี
ซ่อมฐานไซโล ด้วย
Cement Mortar Grout
 
52022 บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด IVY River เขตราษฎร์บูรณะ งานเสริมกำลังโครงสร้าง
ด้วย CFRP Plate
 
52023 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด โกดัง 5 เคอรี่ สยามซีพอร์ต งานสกัด Man Hole  
52025 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
งานซ่อมแซมโครงสร้าง
ตอม่ออาคาร
มูลค่างาน
1,145,600
52026 โรงเรียนศึกษานารี อาคารเรียน
โรงเรียนศึกษานารี
งานซ่อมแซมรางน้ำหลังคา
อาคารเรียน
มูลค่างาน
1,747,663
52027 สำนักการโยธา กทม. 2 สะพานคลองหลวงณรงค์
ถนนสังฆสันติสุข
เขตหนองจอก
งานซ่อมแซมผิวถนน มูลค่างาน
1,370,953
52028 บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด สะพานคนข้าม ซอย 78,123
ถนนรามคำแหง
งานซ่อมแซม มูลค่างาน
348,620
52029 บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุ
ก่อสร้าง จำกัด
บริดจ์สโตน นิคมอมตะนคร
จ.ชลบุรี
งานซ่อมแซมผนังบ่อเก็บน้ำ  
52030 บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุ
ก่อสร้าง จำกัด
อพาร์ทเม้นท์
(ข้างม.ศิลปากร) อ.ชะอำ
งานซ่อมเสริมกำลังคาน
และซ่อมรอยร้าว
มูลค่างาน
125,000
52031 บริษัท วู้ดแลนด์ รีสอร์ท จำกัด บ้านพักอาศัย 3 ชั้น งานระบบกันซึม  
52001 AC คุณ สุทธิสวาท ศิริทรัพย์ บ้านพักอาศัย-พหลโยธิน 64 งานซ่อมแซมเสริมกำลัง มูลค่างาน
100,000
52002 AC ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรวัลศิริ โรงเรียนวัดสังฆราชา
เขตลาดกระบัง
งานประเมินความมั่นคง
แข็งแรงของเสาเข็ม
มูลค่างาน
250,000
52003 AC ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร อาคารโรงแรม
ม.อุบลราชธานี
งานซ่อมแซมรอยร้าว  
52004 AC ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุโยธาการ หอประชุม เทศบาลขลุง งานระบบกันซึม  
52005 AC บริษัท เปรมสิริ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด
The Amethyst 39 งานเสริมกำลังด้วย CFRP
และงานซ่อมรอยร้าว
มูลค่างาน
505,400
52006 AC คุณลภัส เผ่าทองเหลือง บ้านพักอาศัย-พหลโยธิน 3 งานซ่อมแซมโครงสร้างเสา  
52008 AC บริษัท เปรมสิริ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด
The Amethyst 39 งานเสริมกำลังด้วย CFRP
และงานซ่อมรอยร้าว
มูลค่างาน
110,000
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection