บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation


New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  PROJECT PORTFOLIO

เสริมกำลังโครงสร้าง
 
เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง
 
โครงการ

งานซ่อมเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเรียน แบบ 424 ล. (พิเศษ) โรงเรียนพานทอง จ.ชลบุรี

เจ้าของโครงการ

บริษัท พนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จำกัด

ลักษณะงาน งานซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้างความแข็งแรง ด้วย Carbon Fiber และ Glass Fiber
และป้องกันการซึมด้วยน้ำยากันซึม 2 ชั้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com