บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

 
PROJECT PORTFOLIO
ภาพโครงการเด่น คลิก !!!    
ซ่อมคอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้าง ซ่อมรอยรั่วซึม
ซ่อมรอยร้าว งานระบบพื้นและเคลื่อบป้องกันสารเคมี ฉนวนกันความร้อน

เสริมกำลังโครงสร้างความแข็งแรงพื้น

ห้องแกรนด์บอลลูม
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ พาร์ค
งานซ่อมแซมและ
เสริมกำลังโครงสร้างความแข็งแรงพื้น

เสริมกำลังโครงสร้างความแข็งแรง

โรงเรียนพานทอง จ.ชลบุรี
งานเสริมกำลังโครงสร้างความแข็งแรง
ด้วย Carbon Fiber และ Glass Fiber

เสริมกำลังโครงสร้างพื้น

Abstracts Phahonyothin Park

งานเสริมกำลังโครงสร้างพื้น ช่องเปิด
และผนังลิฟท์ ด้วย GFRP ROD และ
CFRP SHEET

งานซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมรอยร้าว

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
งานซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมรอยร้าว
ด้วย Epoxy และเสริมกำลังโครงสร้าง

งานเสริมกำลังโครงสร้าง

โรงเรียนศึกษานารี
งานเสริมกำลังโครงสร้าง

งานเสริมกำลังโครงสร้าง

สำนักงานแพทย์
สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
งานเสริมกำลังโครงสร้าง
และซ่อมรอยร้าวด้วย Epoxy

งานซ่อมแซมเสา คาน พื้น

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
งานซ่อมแซมเสา คาน พื้น
และเสริมกำลังโครงสร้าง

งานเสริมกำลังโครงสร้าง

โรงงานไทยโพลีอะซีทัล จ.ระยอง
งานเสริมกำลังโครงสร้าง

งานเสริมกำลังโครงสร้าง

โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
งานเสริมกำลังโครงสร้างด้วย
Carbon Fiber Sheet
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio    Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection