บริการของเรา
Concrete repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating

 

Ceramic Insulation

New Project


ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

 
 
NEWS & EVENT
        Annual Concrete Conference
     
       การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 7
  Annual Concrete Conference (ACC7) วันที่ 19-21 ตุลาคม 2554
  ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท....
       การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดสนิมในโครงสร้างเหล็ก
  และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
     
      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดสนิม
  ในโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก "

  วันที่ 29-30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. กทม. จัดโดย
  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย และ   ACI Thailand Chapter
       ตึกในไทยเสี่ยงพัง !!
   
   
ไทยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว เผยทุกเขื่อนในไทยตั้งอยู่บนรอยเลื่อน
  ขณะที่อาคารในกทม.เสี่ยงสุด เหตุตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อน....
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

?????? ??????? ???????? ????? 110 ??????????? 18 (??????? 4) ???????????????? ?????????? ????????? ????????
???.0-2275-1785 ????? 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

??????????? | ??????????????????? | ?????????????? | ?????????????????