บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  SERVICES
...WATERPROOF... งานซ่อมรอยรั่วซึม
   โครงคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กเสริม หรือคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กเสริม หากออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีตได้เหมาะสม เช่น อัตราส่วน น้ำ:ซีเมนต์ (w/c) ไม่เกิน 0.55 คอนกรีตนั้นก็จะมีความสามารถในการป้องกัน
การรั่วซึมได้ แต่ในความเป็นจริง ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกเช่น ความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีต เช่น อาจจี้ไม่แน่น มีรูพรุน
หรือโพรงในเนื้อคอนกรีต เนื้อคอนกรีตเมื่อแข็งตัว อาจมีรอยร้าว ซึ่งการทำระบบกันซึมให้ได้ผลดี จำเป็นต้องซ่อมรอยรั่วซึม โพรงรูพรุนต่างๆ ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน จึงทำระบบกันซึมได้

     การทำระบบกันซึมโดยหลักการ จึงเป็นการนำเอาวัสดุที่ทึบน้ำ ยืดหยุ่น มาปิดทับผิวคอนกรีตด้านที่รับน้ำ เพื่อกันไม่ให้น้ำ
ซึมผ่านเนื้อคอนกรีต

     วัสดุกันซึม สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. Sheet Membrane ซึ่งจะเป็นวัสดุ พวก Bituminus PVC หรือ Rubber etc.

2. Liquid Membrane มีหลากหลายชนิด ได้แก่ Cement Base Polyurethane Acrylic etc.

3. Crystallization Liquid เป็นน้ำยาที่สารประกอบที่มีซิลิเกทเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับปูนขาวในคอนกรีต

4. Admixture เป็นพวกน้ำยาที่ใช้ผสมในคอนกรีต ซึ่งมีหลายชนิด น้ำยาในกลุ่มนี้ถ้าจะให้ได้ผลดี ต้องใช้ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

ซ่อมรอยรั่วซึม
พื้นที่ที่ต้องทำระบบกันซึม ซ่อมรอยรั่วซึม

หลังคา : Waterproof Roof Slab
ผนังห้องใต้ดิน : Waterproof Basement Wall
สระว่ายน้ำ : Waterproof Swimming Pool
รางระบายน้ำ : Waterproof Gutter
อื่นๆ : Other
ระบบงานกันซึม "Waterproof System"

Waterproof Self Adhesive Membrane : หนา 1.5 มม.
Waterproof Torch on Membrane : ชนิดไฟเป่า หนา 3.0 มม.
Waterproof Hydro Seal NT2000 : ระบบกันซึมชนิดโพลีเมอร์
       ซีเมนต์เสริมแกนไฟเบอร์ และปิดทับด้วย Acrylic การยึดเกาะสูง
       ยืดหยุ่นน้อย เหมาะกับหลังคาคอนกรีต
Waterproof Dura rooflex : ระบบกันซึม Acrylic
       เสริมแกนไฟเบอร์ การยึดเกาะสูง ยืดหยุ่นตัวมาก
Waterproof Superroof Kote : ระบบกันซึมชนิด
       Rubber Bitumen 5 ชั้น

ซ่อมรอยรั่วซึม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection