บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  SERVICES
...Flooring & Coating...    งานระบบพื้น และเคลื่อบป้องกันสารเคมี

Epoxy Flooring Coating & Lining

Epoxy Coating

สำหรับพื้นโรงงาน โชว์รูม สำนักงาน
ให้ความสวยงาม ทำความสะอาดง่าย

เคลือบบ่อเก็บสารเคมี น้ำเสีย
ป้องกันการกัดกร่อน

ความหนา 100-200 ไมครอน

Duraguard 95, 79

Acidproof Lining (FRP)

เป็นระบบป้องกันสารเคมีที่รุนแรง
โดยเฉพาะกรด

ใช้ Resin ประเภท Vinyl Ester

ระบบการทำงานประกอบด้วย
- Primer
- Body Coat
- Fiber Glass
- Top Coat 1
- Top Coat 2

Epoxy Self Leveling

สำหรับห้อง clean room
ห้องโชว์สินค้า สำนักงาน

ความหนา 1.5-2 มิลลิเมตร

Durapox SLF

Anti-Slip Sand Spread

สำหรับบริเวณที่มีผู้คนเดินมากๆ เช่น
สะพานลอย ทางเดิน

ความหนา 1.5-2 มิลลิเมตร

Durapox W31

 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection