บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  SERVICES
...CONCRETE REPAIR...    งานซ่อมคอนกรีต
ซ่อมคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
แต่บ่อยครั้งการรับน้ำหนักของโครงสร้าง เมื่อใช้งานไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ

1. โครงสร้างองค์อาคารที่กำลังก่อสร้าง หรือก่อสร้างใหม่
    มักพบปัญหาเหล่านี้ เช่น การแตกร้าว รูพรุน รั่วซึมของคอนกรีต เนื่องจาก
    - การเทคอนกรีตปริมาณมาก โดยไม่มีรอยต่อ
    - เทคอนกรีตผิดวิธี จี้ไม่ทั่วถึง
    - การกองเก็บวัสดุขณะก่อสร้างเกินน้ำหนักบรรทุก
    - ก่อสร้างผิดแบบ
    - ค้ำยันไม่เพียงพอ
    - ถอดแบบเร็ว
    เป็นต้น
ซ่อมคอนกรีต ซ่อมคอนกรีต 2. โครงสร้างเก่าที่ใช้งานมานาน
     อาจเกิดความเสียหายเนื่องจาก
     - การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
     - เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม
     - เกิดรอยแตกร้าว จากการใช้งาน
     - รั่วซึม
ซ่อมคอนกรีต ซ่อมคอนกรีต วิธีการซ่อมคอนกรีต
ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1. Surface Repair
2. Crack Repair
3. Grouting
4. Stitching
etc.


ความเสียหายของโครงสร้าง เกิดจากสาเหตุหลายประการ

อาทิเช่น

Concrete Corrosion

Moisture and Thermal Effects : Shrinkage

Thermal loads induce volume change

Load Effects : Live Loads, Dead Loads, Moving Loads, Impact Loads

ซ่อมคอนกรีต
ซ่อมคอนกรีต
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection