บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
 
PROJECT PORTFOLIO
ภาพโครงการเด่น คลิก !!!    
รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจใช้บริการกับ Repcon Service
Job No รายชื่อลูกค้า สถานที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ
52001 บริษัท ไอเทค คอนสตรัคชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
IRPC (Tank Farm)
Complex 3 จ.ระยอง
Repair Foundation
Presure Grout
 
52002 บริษัท วู้ดแลนด์ รีสอร์ท จำกัด วู้ดแลนด์ รีสอร์ท 8 ชั้น
และดาดฟ้าป้อมยาม
งานซ่อมแซมอาคาร  
52003 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์อำนวยการ
พัฒนานวัตกรรม
PU Foam Injection  
52004 บริษัท แสงเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
New Mini Mill
Siamyamato
PU Foam Injection  
52005 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์อำนวยการ
พัฒนานวัตกรรม
Epoxy Injection  
52006 บริษัท แสงเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
New Mini Mill
Siamyamato
PU Foam Injection  
52007 บริษัท เปรมสิริ ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด
The Amethyst 39 งานซ่อม Topping ด้วย
Inject Bonding Agent
 
52008 บริษัท แสงเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
New Mini Mill
Siamyamato
PU Foam Injection มูลค่างาน
139,500
52009 บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหาชน)
อาคารเทคนิคใหม่ ช่อง 7 งานซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า
ด้วย Epoxy Injection
 
52010 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ
สะพานที่ 4
งานซ่อมแซมรอยร้าวคาน
Girder ด้วย Epoxy
Injection
 
52011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณาไท อาคารจิตรกรรม 1และ 3
ม.ศิลปากร-วังท่าำพระ
งานเสริมกำลังโครงสร้าง มูลค่างาน
707,995
52012 นิติบุคคลอาคารชุด รัตนโกสินทร์
วิว แมนชั่น
อาคารชุด รัตนโกสินทร์
วิว แมนชั่น
Epoxy Injection  
52013 บริษัท พรีคาสท์ คอนกรีต จำกัด บ้านพักอาศัย (คุณกำแหง)
ซอยพัฒนาการ 63
งานซ่อมแซมเสา  
52014 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด เฮดสทอคสะพานหน้าท่า งานซ่อมแซมโครงสร้าง มูลค่างาน
9,780,238
52015 บริษัท ทวีดลยวิทย์ จำกัด สะพานคนข้าม ซอยบุญอยู่
เขตราชเทวี
งานซ่อมแซมและทาสี ด้วย
Epoxy PU Screed
มูลค่างาน
189,000
52016 บริษัท ซียูอีแอล จำกัด

Cuel Load Out Jetty
แหลมฉบัง

Epoxy Injection มูลค่างาน
935,578
52017 บริษัท เปรมสิริ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด
The Amethyst 39 งานซ่อมแซมรอยร้าวพื้น
Post-Tension
 
52018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอช
คอนสตรัคชั่น
My Place Apartment งานซ่อมแซมรอยร้าวพื้น  
52019 บริษัท เปรมสิริ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด
The Amthyst 39 งานซ่อมแซมรอยร้าวพื้น
Post-Tension
 
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection