บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation


New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
  PROJECT PORTFOLIO

เสริมกำลังโครงสร้าง
 
เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง
 
โครงการ

งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เจ้าของโครงการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
ลักษณะงาน 1. งานซ่อมแซมโครงสร้างเสา คสล.
2. งานซ่อมพื้น Postention
3. งานซ่อมผิวคอนกรีตท้องพื้น
4. งานซ่อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป Precast
5. งานซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี Epoxy Injection
6. งานเสริมกำลังโครงสร้างคานรับแรงดัดและแรงเฉือน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio    Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com