บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation


New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
  PROJECT PORTFOLIO
เสริมกำลังโครงสร้าง
 
เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง เสริมกำลังโครงสร้าง
 
โครงการ

งานซ่อมแซมอาคารเรียนเสริมกำลังโครงสร้าง แบบ 424 ค. โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

เจ้าของโครงการ โรงเรียน ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
ลักษณะงาน งานซ่อมแซมเสาคอดินรอยแตกร้าว 24 ต้น
เสริมกำลังโครงสร้าง ด้วย Carbon Fiber Sheet
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com