บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation
 
New Project
 
New Event
 
ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com


 

KNOWLEDGE CENTER

วิธีการตรวจสอบโครงสร้างบ้าน / การตรวจสอบด้วยสายตา / ถนนคอนกรีตระเบิด

ถนนคอนกรีตระเบิด

         สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่มักเกิดจากการต่อเชื่อมโครงสร้างที่มีเข็มยาวไม่เท่ากัน หรือบางส่วนไม่มีเสาเข็มเลย เช่น ถนน พื้นโรงจอดรถ หรือพื้นบริเวณรอบนอกอาคาร ถ้านำส่วนที่ใช้เข็มเล็กหรือไม่มีเข็มไปเชื่อมต่อกับอาคารใหญ่ที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ การทรุดตัวไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการฉีกขาด หักเสียหายได้
           อีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย ไม่นานมานี้ ถนนเกิดการระเบิดเนื่องจาก เกิดจากความร้อนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่สะสมเป็นเวลานานถึง 3-4 วัน ทำให้เหล็กและคอนกรีตในถนนเกิดการขยายตัว (มีปริมาตรที่เพิ่มมากขึ้น) และเมื่อบริเวณรอยต่อไม่มีพื้นที่ให้คอนกรีตขยายตัว จึงเกิดการระเบิดขึ้น

          

รูปการเกิดการแตกของถนนที่มีความกว้าง 4 เมตร


(ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 เมษายน 2555 15:49 น.)

แหล่งความรู้เพิ่มเติม :

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection