บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation
 
New Project
 
New Event
 
ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com


 

KNOWLEDGE CENTER

วิธีการตรวจสอบโครงสร้างบ้าน / การตรวจสอบด้วยสายตา / ถนนคอนกรีตระเบิด

การตรวจสอบด้วยสายตา

            การตรวจด้วยสายตาเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบให้ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไป สิ่งสำคัญที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาซึ่งบ่งบอกถึงปัญหา ได้แก่

1. การแตกร้าว

2. ความเสียหายที่พื้นผิว
     -  การบิ่นกะเทาะ
     -  ผิวคอนกรีตแตกตัว
     -  การเกิด Honeycomb ที่ผิว
     -  Scaling

3. การรั่วซึม
     -  ผิวคอนกรีตเปียกชื้น
     -  มีการรั่วซึมตามรอยต่อหรือรอยแตก

4. การเคลื่อนตัว
     -  การแอ่นตัว
     -  การโก่งตัวขึ้น
     -  การทรุดตัว

5. การผุกร่อนของโลหะ
     -  เป็นสนิม
     -  ลวดอัดแรงปรากฎให้เห็น
     -  เหล็กเสริมคอนกรีตปรากฏให้เห็น

(ที่มา : Concrete Repair and Maintenance SCG)
 แหล่งความรู้เพิ่มเติม :

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection