บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation


New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  PROJECT PORTFOLIO
ซ่อมรอยร้าว
 
ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว
 
โครงการ

ซ่อมรอยร้าว อาคารเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ว่ีาจ้าง บริษัท ออริก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ลักษณะงาน งานซ่อมรอยร้าวบ่อเก็บน้ำด้วย PU Foam Injection
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com