บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation


New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
  PROJECT PORTFOLIO

ซ่อมรอยร้าว
 
ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว
 
โครงการ

ซ่อมรอยร้าว CUEL ท่าเรือแหลมฉบัง

เจ้าของโครงการ CUEL LIMITED CONSTRUCTION
ลักษณะงาน

1. งานซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี  Epoxy  Injection บริเวณท่าเรือ
2. ทำความสะอาด Sheetpie บริเวณที่มีเพรียงเกาะเป็นจำนวนมาก
3. ติดตั้ง Anode (Cathodic protection) เป็นการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ
ในที่นี้ติดตั้งบริเวณ Sheetpie เพื่อป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com