บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation


New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
  PROJECT PORTFOLIO
ซ่อมรอยร้าว
 
ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว
 
โครงการ

ซ่อมรอยร้าว The Amethys 39

ผู้ว่ีาจ้าง บริษัท เปรมสิริ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด
ลักษณะงาน งานซ่อมรอยร้าวพื้น Post-Tension หนา 25 ซม.ด้วย Epoxy Injection
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com