บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation


New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com
  PROJECT PORTFOLIO
ซ่อมรอยร้าว
ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยร้าว
โครงการ

ซ่อมสะพานลอย ซ่อมรอยร้าว ทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี-มวกเหล็ก

เจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3
ลักษณะงาน ซ่อมรอยร้าวคานสะพานลอย ด้วยวิธี Epoxy Injection จำนวน 54 เมตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com